Системи с компенсация

Системите с компенсация са доста прости и лесни за използване системи с нарастващи залози. Можете да ги срещнете в различни варианти. По своята същност това са по-скоро начини и методи за определяне на прогресията на залозите, отколкото системи. Тук обаче ще Ви ги представим като системи за игра в чист и максимално опростен вид, а Вие можете да създадете свои варианти или да ги използвате в други системи.

Както подсказва името, в основата на тези системи стои идеята, че всеки следващ залог компенсира заложеното до момента, така че при успех да имаме гарантирана печалба. Идеята и логиката за тези системи е взаимствана от Системата Мартингейл , но за разлика от нея тук залагаме не на външни залози с изплащане 1:1, а на вътрешни залози: Едно число , Две числа , Линия , Каре , Шест числа.

ПРЕДИМСТВА:

– лесни за използване
– сигурни и печеливши
– не изискват голям капитал

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЕДНО ЧИСЛО (STRAIGHT UP)

Както знаем от раздела Видове залози, вероятности и изплащане печалбите при залог на едно число се изплащат в съотношение 35:1, т.е. тук имаме възможности за много добри печалби с нисък залог. Можем да заложим 34 пъти по 1 жетон и пак ще сме на печалба ако имаме успех при 35-то залагане.

НАЧИН НА ИГРА

  • Избираме си едно число и залагаме само на него.
  • Правим залози от 1 жетон като правим максимум 35 залагания.
  • Ако до 35-то залагане включително спечелим, то печалбата ни ще бъде от 1 до 35 жетона, в зависимост от това, кой по ред залог е бил печелившият.
  • Ако до 35-то залагане нямаме успех, започваме да залагаме по 2 жетона като правим максимум 17 залагания.
  • Ако в рамките на тези 17 залагания спечелим , то печалбата ни ще бъде от 2 до 35 жетона, в зависимост от това, кой по ред залог е бил печелившият.
  • Ако в рамките на тези 17 залагания нямаме успех, започваме да залагаме по 3 жетона като правим максимум 11 залагания.
  • Ако отново нямаме успех, започваме да залагаме по 4 жетона като правим максимум 8 залагания.
  • Ако отново нямаме успех, започваме да залагаме по 5 жетона като правим максимум 7 залагания и т.н.
  • Основното правило е да правим залог с такава стойност, че при успех печалбата ни да е по-голяма от заложеното до момента.

Играта приключва при първият ни печеливш залог, като в зависимост от това кой по ред е бил той печалбата ни ще е от 1 до 35-40 жетона.

В таблицата за нарастването на залозите можете да видите по колко пъти най-много можете да заложите на всеки един залог, така че винаги да сте на печалба.

ТАБЛИЦА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЗАЛОЗИТЕ:

ЗАЛОГ МАКС. БР. ЗАЛОЗИ ОБЩО ЗАЛОЖЕНИ(при макс. бр. залози) МИН. ПЕЧАЛБА МАКС. ПЕЧАЛБА
1 жетон 35 35 1 35
2 жетона 17 69 3 35
3 жетона 12 105 3 36
4 жетона 8 137 7 39
5 жетона 8 177 3 43
6 жетона 6 213 3 39
7 жетона 5 248 4 39
8 жетона 4 280 8 40
9 жетона 4 316 8 44
10 жетона 4 356 4 44

Както знаем, шансът да се падне нашето число при едно завъртане е 2.7% или 1:37, така че при нормално разпределение на числата би трябвало да имаме печалба при някой от залозите от 2 жетона, а печалбата ще е от 1 до 35-40 жетона.

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДВЕ ЧИСЛА(SPLIT UP)

Както знаем от раздела Видове залози, вероятности и изплащане печалбите при залог на две числа се изплащат в съотношение 17:1, т.е. тук също имаме възможности за добри печалби с нисък залог. Можем да заложим 17 пъти по 1 жетон и пак ще сме на печалба ако имаме успех при 17-то залагане.

НАЧИН НА ИГРА

Начина на игра тук е аналогичен, единствената разлика е че залагаме на Split от две числа.
В таблицата са дадени максималния брой залози за всеки залог.

ТАБЛИЦА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЗАЛОЗИТЕ:

ЗАЛОГ МАКС. БР. ЗАЛОЗИ ОБЩО ЗАЛОЖЕНИ(при макс. бр. залози) МИН. ПЕЧАЛБА МАКС. ПЕЧАЛБА
1 жетон 16 16 2 17
2 жетона 9 34 2 20
3 жетона 6 52 2 20
4 жетона 4 68 4 20
5 жетона 4 88 2 22
6 жетона 3 106 2 20
7 жетона 2 120 6 20
8 жетона 2 136 8 24
9 жетона 2 154 8 26
10 жетона 2 174 6 26

Както знаем, шансът да се падне едно от нашите 2 числа при едно завъртане е 5.4% или 2:37, така че при нормално разпределение на числата би трябвало да имаме печалба отново при някой от залозите от 2 жетона, а печалбата ще е от 2 до 20-30 жетона.

Както забелязвате, при системата с компенсация с 2 числа, за разлика от тази с 1 число, шансът ни за печалба е двойно по-голям, но за сметка на това прогресията е по-стръмна, а евентуалните максимални печалби стават по-малки.

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ТРИ ЧИСЛА(STREET BET)

Както знаем от раздела Видове залози, вероятности и изплащане печалбите при залог на 3 числа (Street Bet) се изплащат в съотношение 11:1, т.е. можем да заложим 11 пъти по 1 жетон и пак ще сме на печалба ако имаме успех при 11-то залагане.

НАЧИН НА ИГРА

Начина на игра тук е аналогичен, единствената разлика е че залагаме на линия от 3 числа.
В таблицата са дадени максималния брой залози за всеки залог.

ТАБЛИЦА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЗАЛОЗИТЕ:

ЗАЛОГ МАКС. БР. ЗАЛОЗИ ОБЩО ЗАЛОЖЕНИ(при макс. бр. залози) МИН. ПЕЧАЛБА МАКС. ПЕЧАЛБА
1 жетон 11 11 1 11
2 жетона 5 21 3 13
3 жетона 4 33 3 15
4 жетона 3 45 3 15
5 жетона 2 55 5 15
6 жетона 2 67 5 17
7 жетона 2 81 3 17
8 жетона 1 89 7 15
9 жетона 2 107 1 19
10 жетона 1 117 3 13

Както знаем, шансът да се падне едно от нашите 3 числа при едно завъртане е 8.10 % или 3:37, така че при нормално разпределение на числата би трябвало да имаме печалба отново при някой от залозите от 2 или 3 жетона, а печалбата ще е от 1 до 15-20 жетона.

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЯ С 4 ЧИСЛА(CORNER BET)

Както знаем от раздела Видове залози, вероятности и изплащане печалбите при залог на 4 числа (Corner Bet) се изплащат в съотношение 8:1, т.е. можем да заложим 8 пъти по 1 жетон и пак ще сме на печалба ако имаме успех при 8-то залагане.

НАЧИН НА ИГРА

Начина на игра тук е аналогичен, единствената разлика е че залагаме на Каре от 4 числа.
В таблицата са дадени максималния брой залози за всеки залог.

ТАБЛИЦА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЗАЛОЗИТЕ:

ЗАЛОГ МАКС. БР. ЗАЛОЗИ ОБЩО ЗАЛОЖЕНИ(при макс. бр. залози) МИН. ПЕЧАЛБА МАКС. ПЕЧАЛБА
1 жетон 8 8 1 8
2 жетона 4 16 2 10
3 жетона 3 25 2 11
4 жетона 2 33 3 13
5 жетона 2 43 2 12
6 жетона 1 49 5 11
7 жетона 1 56 7 14
8 жетона 1 64 8 16
9 жетона 1 73 8 17
10 жетона 1 83 7 17

Както знаем, шансът да се падне едно от нашите 4 числа при едно завъртане е 10.8 % или 4:37, така че при нормално разпределение на числата би трябвало да имаме печалба отново при някой от залозите от 2 или 3 жетона, а печалбата ще е от 1 до 10-20 жетона.

СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЯ С 6 ЧИСЛА(SIX-NUMBER LINE)

Както знаем от раздела Видове залози, вероятности и изплащане печалбите при залог на 6 числа (Six-number line) се изплащат в съотношение 5:1, т.е. можем да заложим 5 пъти по 1 жетон и пак ще сме на печалба ако имаме успех при 5-то залагане.

НАЧИН НА ИГРА

Начина на игра тук е аналогичен, единствената разлика е че залагаме на 6 числа.
В таблицата са дадени максималния брой залози за всеки залог.

ТАБЛИЦА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА ЗАЛОЗИТЕ:

ЗАЛОГ МАКС. БР. ЗАЛОЗИ ОБЩО ЗАЛОЖЕНИ(при макс. бр. залози) МИН. ПЕЧАЛБА МАКС. ПЕЧАЛБА
1 жетон 5 5 1 5
2 жетона 3 11 1 7
3 жетона 2 17 1 7
4 жетона 1 21 3 7
5 жетона 1 26 4 9
6 жетона 1 32 4 10
7 жетона 1 39 3 10
8 жетона 1 47 1 9
10 жетона 1 57 3 13
12 жетона 1 69 3 15

Както знаем, шансът да се падне едно от нашите 4 числа при едно завъртане е 16.20 % или 6:37, така че при нормално разпределение на числата би трябвало да имаме печалба отново при някой от залозите от 2 или 3 жетона, а печалбата ще е от 1 до 10-15 жетона.

ИЗВОДИ ЗА СИСТЕМИТЕ С КОМПЕНСАЦИЯ

Както виждаме, системите с компенсация са доста сигурни и печеливши, защото в който и момент да спечелим ще сме на печалба, като тази печалба ще е минимум 1 жетон, но може да е и доста повече.

Същевременно прогресиите на нарастване на залозите са много плавни и не се изисква особено голям капитал.

Всички системи с компенсация са лесни за използване, но изискват точно отчитане на заложеното до момента и точно определяне на следващия залог, за да не се допусне грешка и загуба. Ето защо много удачен начин на работа е да си подготвите таблица със залозите за всяка една система и да отбелязвате всеки залог, за да знаете какъв ще е следващия.

Както забелязвате, на колкото повече числа залагаме, толкова шансът ни за печалба нараства и толкова по-малък капитал се изисква, но затова пък и печалбите стават по-малки. Ето защо Вие сами трябва да прецените коя от системите с компенсация ще предпочетете.

Разбира се, и тук, както и при всяка система за рулетка имаме риск да попаднем в дълга непечеливша серия, ето защо задължително си поставяйте лимити за игра, за да застраховате капитала си от големи загуби.

ВАРИАНТИ НА СИСТЕМИТЕ С КОМПЕНСАЦИЯ

В таблиците за всеки вид залог са дадени максималния брой завъртания, който можете да направите, за да имате печалба.

Като варианти на системите с компенсация можем да се намалим максималния брой завъртания за всеки един залог. По този начин печалбата ни ще е по-голяма, но и ще ни е необходим по-голям капитал при лоша серия.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *