Видове залози на рулетка, вероятности и изплащане

Този раздел за рулетката е изключително важен за всеки един играч, а ако искате да станете успешни играчи на рулетка трябва много добре да научите всичко за видовете залози, шансовете и изплащанията на печалби.

Видове залози на рулетка

При рулетката има различни видове залози, които са разделени на 2 групи – Вътрешни и Външни залози.

  • Вътрешните залози(Inside bets) се наричат така защото се поставят от вътрешната страна на игралната маса, т.е. там където са секторите с числа. При тези залози имаме по-голямо изплащане при печалба, но по-малък шанс за печалба.
  • Външните залози(Outside bets) се наричат така, защото се поставят на специални сектори на игралната маса, разположени извън секторите с числата. Тези залози имат по-малко изплащане, но по-голям шанс за печалба.

Вероятности за печалба на рулетка

Вероятностите показват какъв е шансът ни в проценти сътветният залог да е печеливш. Колкото повече числа включва залогът ни, толкова по-голям е шансът ни за успех и обратното.

Вероятността залогът да е печеливш се изчислява като разделим броя на числата, които залогът ни обхваща на общия брой числа в рулетката, който е 37 при Европейската или 38 при Американската рулетка. Така например, ако направим залог на число, вероятността да се падне то е 1/37=0.0270 или 2.7 %.

Изплащане на печалбите при рулетка

Изплащането на печалбите при игрите на рулетка зависи от вида залог, който сте направили, като за всеки вид залог има определено съотношение за изплащане на печалбите, напр. 1:1, 2:1, 6:1 и т.н.

Това означава, че правейки например комбиниран залог на 6 числа при успех ще Ви бъде изплатена печалба в сътношение 5:1, т.е ако сте заложили 1 $ ще имате чиста печалба от 5 $.

 

Таблица с видове залози, техните вероятности и изплащане при рулетка

Вижте таблицата с описание на всички видове залози, техните вероятности и изплащането на печалбите, както и пример за всеки един от залозите на масата за рулетка:

видове залози на рулетка

ВЪТРЕШНИ ЗАЛОЗИ
ЗАЛОГ ОПИСАНИЕ ВЕРОЯТНОСТ (Евр. рулетка) ВЕРОЯТНОСТ (Ам. рулетка) ИЗПЛАЩАНЕ ПРИМЕР
Едно число (Straight up) Чипът се поставя на което и да е единично число от 0 до 36. Този залог покрива само едно число. 2.70 % 2.63 % 35 към 1 А
Две числа (Split up) Чипът се поставя на линията, разделяща две съседни числа. Този залог покрива две числа. 5.40 % 5.26 % 17 към 1 B
Линия (Street Bet) Чипът се поставя на дясната външна граница на масата за рулетка. Този залог покрива три числа. 8.10 % 7.89 % 11 към 1 C
Каре (Corner Bet) Чипът се поставя на ъгъла, където четири числа се срещат. Залогът покрива всичките четири числа. 10.80 % 10.53 % 8 към 1 D
Шест числа (Six-number line) Чипът се поставя на външната гранична линия, където тя се пресича с линия, разделяща два съседни реда. Този залог покрива 2 редици, всяка от по три числа или общо 6 числа. 16.20 % 15.79 % 5 към 1 Е
ВЪНШНИ ЗАЛОЗИ
Дузина (Dozen Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, отбелязано като „1st 12“, „2nd 12“, или „3rd 12“ (първа, втора или трета дузина). Този залог покрива съответните 12 числа. 32.40 % 31.58 % 2 към 1 F
Колона (Column Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, маркирано като „2 към 1“ в най-десния край на масата за рулетка. Този залог покрива всички 12 числа в съответната колона. 32.40% 31.58% 2 към 1 G
Червено-Черно (Red-Black) Чипът се поставя на полето червено („red“) или на полето черно („black“). Този залог покрива 18 числа – съответно всички червени или черни числа. 48.6 % 46.37 % 1 към 1 H
Четно-Нечетно (Odd-Even) Чипът се поставя на полето за четни числа („even“) или на полето за нечетни числа („odd“). Този залог покрива 18 числа – съответно всички четни или нечетни числа 48.6 % 46.37 % 1 към 1 I
Висок-Нисък (High-Low) Чипът се поставя на полето с надпис „1-18“ или „19-36“. Този залог покрива 18 числа. 48.6 % 46.37 % 1 към 1 J

Както се вижда от таблицата, а и както сме споменавали досега, шансовете за играчите са по-добри при Европейската рулетка, ето защо Ви препоръчваме да играете единствено Европейска рулетка, за да намалите до минимум шанса на казиното и съответно да увеличите Вашите шансове.

Call Bets залози на онлайн рулетка

Освен вътрешните и външните залози, които описахме в таблицата имаме и още един вид, малко по-специфични залози, които само някои онлайн рулетки предлагат и това са комбинациите от числа наречени Call bets.

При Call bets рулетката е разделена на четири прилежащи сектора и играчите могат да залагат на всеки един от тези сектори. Тези сектори са наречени call bets, а възможните комбинации от числа се наричат – Voisin Du ZeroTiers Du Cylindre и Orphelins:

Call Bets залози на онлайн рулетка

  • Voisin Du Zero – включва 9 чипа. Залагане на 0/2/3 + 25/26/28/29 (Ъгъл) – по 2 на чипа всеки, 4/7 (Разделено) + 12/15 (Разделено) + 18/21 (Разделено) + 19/22 (Разделено) + 32/35 (Разделено) – по 1 на чип всеки.
  • Tiers Du Cylindre – играчът на рулетка залага 6 чипа на 12 числа. Залагане на разделено: 5/8 + 10/11 + 13/16 + 23/24 + 27/30 +33/36 – по 1 чип на всеки.
  • Orphelins – залагане на 5 чипа на 4 разделени и 1 право нагоре. Залагане на 1 чип на всеки от следните разделени: 6/9 + 14/17 + 17/20 + 31/34 и 1 чип на право нагоре (на 1).

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.